woman-690036_640שאלה מורכבת.
מה זה בכלל קריירה? עבודה זו קריירה? כל אחת נותנת למילים אלו פרשנות שונה.
ומי שלא עובדת במשרה שמשלמת לה - אז זה נחשב שהיא "לא עובדת"? גם אם יש לה 3 ילדים קטנים בהם היא מטפלת? ואתם יודעים - ניתן לכמת את זה בכסף - אם היא לא תטפל בהם, היא תצטרך לשלם למישהו שיעשה זאת עבורה.
ועבודה זה לא רק כסף - זה גם סיפוק, הגשמה עצמית, הצורך בידיעה שמחכים לך איפשהו, לקום בבוקר, להתלבש ולצאת מהבית - זה לא פחות חשוב.
יש אימהות שעובדות שעות ארוכות, יש אימהות שעובדות פחות, ויש מי שאינן עובדות כלל. רובן ככולן נושאות מידה כלשהי של אשמה - אולי כי הן לא רואות את הילדים מספיק, אולי כן הן לא מכניסות מספיק כסף, כל מיני סיבות. ולא תמיד יש בחירה (נורא קל לומר "את רק צריכה לבחור" אבל מסתבר שיש מציאות בשטח.
לכל דבר יש מחיר. השאלה היא, איזה מחיר מתאים לך לשלם? באיזה מקום את תמצאי את האיזון שהכי מתאים לך בין הבית לעבודה? יש אימהות שחוזרות מיד אחרי הלידה לעבודה ויש מי שנשארות בבית שנתיים. כל אחת מהאפשרויות היא טובה - לך נשאר לחשוב איזה מהן מתאימה עבורך.

שאלות שיכולות לעזור לך:

1. האם אני אוהבת את העבודה הנוכחית שלי ורוצה לחזור אליה?

2. האם נוח לי עם מועד החזרה שלי לעבודה?

3. מהי השקפת עולמך? מה לדעתך האיזון האידאלי בין בית לעבודה?

4. מה בן זוגך אומר? איך את מרגישה עם דבריו? האם הם מעוררים בך אי נוחות? אולי את מסכימה איתו?

5. האם אני מצאתי מסגרת בה אני משאירה את ילדי בלב שלם?

6. האם יש משהו אחר שאני רוצה לעשות? מה? מה צריך לעשות כדי להגיע לשם?

7. מה המציאות הכלכלית שלי מאפשרת לי?

8. האם אני מאושרת מהבחירה הזו?

בהצלחה!